Advokat Sverre Hetland fast bistandsadvokat for en ny periode

Domstolsadministrasjonen har i dag vedtatt å oppnevne advokat Sverre Hetland som fast bistandsadvokat i Haugaland og Sunnhordland tingrett og Gulating lagmannsrett for en ny periode på 6 år.

Oppnevningen bygger på innstillinger fra førstelagmannen i Gulating lagmannsrett og uttalelse fra Sorenskriveren i Haugaland og Sunnhordland tingrett, som bl.a. har foretatt sine vurderinger på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, relevant praksis, personlige egenskaper og om det er flere med verv som fast forsvarer eller fast støtteadvokat ved same advokatfirma. Det er også lagt vekt på om søkerene har kontorsted i rettskretsen og på å oppnå balanse mellom kjønnene.

Vi er svært glade over at Domstolsadministrasjonen med dette har merket seg den solide og samvittighetsfulle innsatsen Sverre Hetland har nedlagt som bistandsadvokat for embetene i sin første periode som fast bistandsadvokat i kretsene.

Relaterte saker

Publisert: 16. juni 2024

Advokat Eike prosederer sak om likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet for Høyesterett

Saken gjelder en anke til Høyesterett over Gulating lagmannsretts dom 6. februar 2024, og saken gjelder lønnskrav fra arbeidstakere i et bemanningsforetak.  Det rettslige spørsmålet er om likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a kommer til anvendelse for arbeid som utleid til innleieselskaper med virksomhet på flerbruksfartøyer i offshorenæringen eller om arbeidsforholdet er omfattet av skipsarbeidsloven […]