Sverre Hetlland

Sverre Hetland

Advokat / Partner

52701030 / 95069798 / sverre.hetland@eurojuris.no

Erfaring

2018 - Nå
Partner, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
2013 - 2018
Advokat, Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS
2004 - 2013
Politiadvokat, Sør-Vest politidistrikt
2001 - 2004
Juridisk rådgiver, Arbeidstilsynet i Stavanger

Utdanning

2001
Cand. Jur, Universitet i Bergen

Relaterte saker

Publisert: 6. juli 2021

Høyesterett ga bestemor medhold i sak mot barnevernet

Etter barnevernloven § 4-19 fjerde ledd kan barnets slektninger eller andre som har nær tilknytning til barnet kreve at nemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og samværsrettens omfang når nemnda har bestemt at den ene eller begge foreldrene ikke skal ha rett til samvær med barnet eller at […]

Publisert: 4. desember 2019

Handleplikt mot mishandling av barn – ny dom fra Høyesterett

Saken gjaldt spørsmålet om en stefar kan straffes for medvirkning til en mors mishandling av sine tre barn. Stefaren hadde enkelte ganger forsøkt å skjerme barna, men da moren kastet datteren så hardt i gulvet at hun ble påført alvorlige hjerneskader, ventet han i tre dager før han ringte etter ambulanse. Jenten døde etter to […]

Publisert: 16. september 2019

Norge dømt for brudd på EMK art. 8 i tvangsadopsjonssak

Norge dømt for brudd på EMK

Publisert: 23. mars 2019

Barnehagens ansvar når ulykken er ute

Vi hjelper deg når det inntreffer en ulykke i barnehagen.

Publisert: 6. juni 2018

Advokat Silje Christine Hellesen i NRK Ukeslutt

Sverige har nylig vedtatt en ny samtykkelov, som innebærer at man plikter å forsikre seg om at den annen part deltar frivillig når man har sex med en person.  Seksuell omgang med en person som ikke har samtykket uttrykkelig eller ved handling vil kunne bli regnet som voldtekt. Vår advokat Silje Christine Hellesen mener at Norge bør innføre en […]

Publisert: 13. august 2017

Ny bistandsadvokat

Denne uken ble advokat Sverre Hetland tildelt det ledige vervet som bistandsadvokat for Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett.  Dermed inngår han som eneste mannlige bistandsadvokat i Haugaland tingretts rettskrets. Advokat Hetland er svært kvalifisert for vervet.  Etter 10 år som politiadvokat ved Haugaland og Sunnhordland tingrett har han som advokat i Eurojuris Haugesund hatt et […]

Publisert: 26. juni 2017

Syriske brødre frifunnet for voldtekt på 13-åring

De syriske brødrene var tiltalt for overgrep mot to 13 år gamle jenter. Alle var tiltalt for voldtekt på den ene, mens to av dem var tiltalt for å ha begått seksuell handling mot den andre. I januar ble de dømt til fire års fengsel i tingretten. Det sentrale spørsmålet var om brødrene visste at […]

Publisert: 12. juni 2017

Trulser og vold mot offentlig ansatte

Vold og trusler mot offentlig ansatte er straffesanksjonert ved bestemmelsen i straffelovens § 155, som fastsetter at den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller som søker å oppnå dette, kan straffes med bot eller fengsel inntil 3 år. Det er viktig å være oppmerksom […]

Publisert: 18. mai 2017

Vannscooter – fritt frem?

Særforskrift om vannscooter er opphevet Bruken av vannscooter har inntil i dag vært regulert av en særforskrift som sterkt har begrenset utbredelse og bruk. Denne forskriften har Klima- og miljødepartementet ønsket å oppheve, og forskriften ble onsdag vedtatt opphevet med umiddelbar virkning. Betyr dette at det – til glede for noen, og frustrasjon for andre – […]

Publisert: 18. oktober 2016

Glassjenta

Barnevernssjefen i Karmøy Jakob Bråtå både informerte og ble spurt ut av politikerne i hovedutvalget for helse og omsorg onsdag kveld. Bakgrunnen er kritikken barnevernet i flere kommuner, også Karmøy, har fått i granskingen i etterkant av Stavanger Aftenblads svært omfattende sak om Glassjenta, eller «Ida» som hun blir kalt i artiklene. Karmøy har fått […]