Programmet er finansiert med midler fra Rogaland fylkeskommune og Siva, med en egenandel for bedriftene som deltar.