Justisdepartementet endrer utvisningspraksis etter dom i Høyesterett

For tre år siden ble en rumensk statsborger utvist fra Norge etter at han ble bøtlagt for et mindre naskeri.  I mars d.å. opphevet Høyesterett vedtaket etter at advokat Odd Gunnar Kallevik vant frem med sin argumentasjon om at den norske utvisningspraksisen var EØS-stridig og EFTA sitt overvåkningsorgan hadde stilt spørsmål ved praksisen.  Nå har Justisdepartementet endelig endret sin praksis i tråd med Høyesteretts anvisninger.

Først i oktober opphevet Justisdepartementet omsider sin instruks om at UDI konsekvent skulle vurdere utvisning også av EØS-borgere ved naskerier og mindre tyverier.  Dermed må også den norske utvisningspraksisen endres.

Ifølge Haugesunds Avis og FriFagbevegelse har Justisdepartementet bedt UDI vurdere hvordan Norge kan holde fast på sin strenge utvisningspraksis som virkemiddel mot vinningskriminalitet. UDI har bedt Politidirektoratet om en ny vurdering av dagens kriminalitetsbilde, for å vurdere i hvilken grad hensynet til offentlig orden fremdeles tilsier bort- eller utvisning ved tyveri av mindre verdier.  Basert på denne vurderingen, vil UDI etablere en ny praksis og nedfelle dette i sine retningslinjer.

I mellomtiden skal sakene vurderes enkeltvis av Politidirektoratet og sendes UDI for vurdering.  FriFagbevegelse opplyser at politiet fremdeles vil opprette utvisnings- eller bortvisningssaker der de mener vilkårene er oppfylt.

Relaterte saker

Publisert: 9. januar 2023

«Hjalp svigermor med nettbanken – fikk beskjed om at det ikke var greit»

Med en stadig mer digital hverdag er problemstillingen som tas opp i artikkelen til NRK noe de fleste av oss kan kjenne oss igjen i.  Behovet for å ha det formelle i orden før man hjelper eldre slektninger eller bekjente via digitale ordninger er viktig. Løsningen på dilemmaet er i de aller fleste tilfeller en […]

Publisert: 3. januar 2023

Regelendring med stor betydning for entreprenørene

  Ved gjennomføringen av større eller mindre byggeprosjekter, kan det ofte oppstå konflikter eller uenighet mellom entreprenør og byggherre. Dette vil ofte være ved fastsettelsen av vederlaget, der det kan oppstå spørsmål om hvem som eventuelt skal lastes for tilleggsarbeid, størrelsen eller justering av kontraktssummen og så videre.  I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale […]

Publisert: 28. november 2022

Kommunal vei gjøres privat

Publisert: 28. november 2022

Justisdepartementet endrer utvisningspraksis etter dom i Høyesterett

Først i oktober opphevet Justisdepartementet omsider sin instruks om at UDI konsekvent skulle vurdere utvisning også av EØS-borgere ved naskerier og mindre tyverier.  Dermed må også den norske utvisningspraksisen endres. Ifølge Haugesunds Avis og FriFagbevegelse har Justisdepartementet bedt UDI vurdere hvordan Norge kan holde fast på sin strenge utvisningspraksis som virkemiddel mot vinningskriminalitet. UDI har […]

Publisert: 18. november 2022

Høyesterett har avklart når en gave fra et uskiftebo står «i misforhold til formuen i boet»  

Saken gjaldt en mann som satt i uskiftet bo, og som etter ektefellens død hadde innledet samboerskap med en annen.  Mannen ga bort et pengebeløp til samboerens livsarvinger som tilsvarte like over 20 prosent av verdiene i uskifteboet på gavetidspunktet.  Livsarvingene til mannen anførte at gaven sto i misforhold til formuen i uskifteboet og krevde […]