Justisdepartementet endrer utvisningspraksis etter dom i Høyesterett

For tre år siden ble en rumensk statsborger utvist fra Norge etter at han ble bøtlagt for et mindre naskeri.  I mars d.å. opphevet Høyesterett vedtaket etter at advokat Odd Gunnar Kallevik vant frem med sin argumentasjon om at den norske utvisningspraksisen var EØS-stridig og EFTA sitt overvåkningsorgan hadde stilt spørsmål ved praksisen.  Nå har Justisdepartementet endelig endret sin praksis i tråd med Høyesteretts anvisninger.

Først i oktober opphevet Justisdepartementet omsider sin instruks om at UDI konsekvent skulle vurdere utvisning også av EØS-borgere ved naskerier og mindre tyverier.  Dermed må også den norske utvisningspraksisen endres.

Ifølge Haugesunds Avis og FriFagbevegelse har Justisdepartementet bedt UDI vurdere hvordan Norge kan holde fast på sin strenge utvisningspraksis som virkemiddel mot vinningskriminalitet. UDI har bedt Politidirektoratet om en ny vurdering av dagens kriminalitetsbilde, for å vurdere i hvilken grad hensynet til offentlig orden fremdeles tilsier bort- eller utvisning ved tyveri av mindre verdier.  Basert på denne vurderingen, vil UDI etablere en ny praksis og nedfelle dette i sine retningslinjer.

I mellomtiden skal sakene vurderes enkeltvis av Politidirektoratet og sendes UDI for vurdering.  FriFagbevegelse opplyser at politiet fremdeles vil opprette utvisnings- eller bortvisningssaker der de mener vilkårene er oppfylt.

Relaterte saker