Rettsområde

Forvaltningsrett

Vi bistår både offentlige instanser, næringsdrivende og privatpersoner innen problemstillinger knyttet til de regler og rettslige prinsipper som gjelder for offentlige organers virksomhet. Se nærmere om dette under øvrige tilknyttede fagområder, samt under våre kurs.

 

Spesialiserte advokater