Rettsområde

Barnevern

Våre advokater har bred erfaring med rådgiving og prosedering av saker på vegne av foreldre og offentlige parter i saker etter barnevernloven, det være seg saker om omsorgsovertakelse, samvær eller hjelpetiltak.

I saker for Fylkesnmenda eller domstolen vil du som forelder ha rett til fri rettshjelp.

Spesialiserte advokater