Rettsområde

Offentlige anskaffelser

Vi bistår offentlige virksomheter og næringsdrivende i spørsmål om offentlige anskaffelser, herunder rådgivning i forkant av eventuell anbudsprosess. Vi bistår også under klagesaksbehandlingen.

Spesialiserte advokater