Rettsområde

Sjørett og Maritimrett

Vi bistår næringskunder og ansatte i saker innen rettsområdene sjørett og maritimrett, herunder problemstillinger knyttet til:

  • Fraktavtaler
  • Certepartier
  • Materielle krav til skip og mannskap
  • Straffereaksjoner innenfor skipssikkerhetslovens virkeområde.

Spesialiserte advokater