Rettsområde

Økokrim

Vi bistår bedrifter og næringsdrivende som forsvarer eller rådgiver i økonomiske straffesaker, ved mistanke om miljøkriminalitet eller ved brudd på Arbeidslivs-/HMS-lovgivningen og har lang erfaring med rådgivning og kontakt overfor arbeidstilsyn og andre offentlige instanser i lignende saker.

Spesialiserte advokater