Rettsområde

Skatt- og avgiftsrett

Vi bistår bedrifter og privatpersoner med skatterettslige og avgiftsrettslige spørsmål, herunder:

  • Bistand ved bokettersyn fra skatteetaten
  • Bedriftsbeskatning
  • Personbeskatning
  • Merverdiavgift
  • Særavgifter
  • Skatte- og avgiftsplanlegging ved kjøp/salg og andre transaksjoner mv.

Spesialiserte advokater